FAQ
 • Mag ik ook patiënten registreren die ik enkel telefonisch heb gesproken en waar ik een A1 rit (ambulance) op af stuur?

  Nee, u moet de patiënt fysiek hebben gezien, omdat u anders niet alle items kunt beantwoorden.

 • Mag de ambulanceverpleegkundige de patiënt ook registreren?

  Nee dat mag niet, omdat de items veelal vragen naar de inschatting van de huisarts (de verwijzer). De ambulancediensten doen via Ambulancezorg Nederland echter wel mee aan de Huisarts HART Week en zij kunnen huisartsen vragen om de patiënt te registreren als ze een patiënt komen ophalen.

 • Mag ik ook patiënten registreren die geen pijn op de borst hebben?

  Ja, indien u een patiënt naar de cardioloog verwijst i.v.m. de verdenking op een acuut coronair syndroom, dan mag u deze patiënt ook registreren als hij geen pijn op de borst heeft. Op het formulier vult u dan n.v.t. in bij de vragen die gaan over pijn op de borst.

 • Moet ik altijd een ECG maken?

  Nee. Indien u wel een ECG maakt, dan kunt u de vraag daarover invullen. Indien u dit niet doet, of als u geen ECG apparaat ter beschikking heeft, dan vult u in ‘niet verricht’ .

 • Hoe zijn de items tot stand gekomen die geregistreerd worden?

  De items die zijn opgenomen op het formulier is de minimale set van factoren die in eerdere studies in de eerstelijn sterke voorspellers waren. Dit zijn de factoren uit de Marburg Heart Score [Bösner et al, CMAJ, 2010; Haasenritter et al, BJGP, 2012; Haasenritter et al, BJGP, 2015] aangevuld met de sterkste voorspellers uit een grote wetenschappelijke evaluatie van beslisregels voor acuut coronair syndroom in de eerstelijn [Aerts et al, JCE, 2010]. Daarnaast vragen we naar een inschatting van de waarschijnlijkheid op het aanwezig zijn van een acuut coronair syndroom bij de betreffende patiënt.

 • Waarom registreren we niet meer factoren?

  Bij een flashmob beantwoorden we 1 klinische vraag met een minimale set aan gegevens. Daarmee is de Huisarts HART Week flashmob anders dan traditioneel wetenschappelijk onderzoek, dat vaak gepaard gaat met vele vraagstellingen en gegevens die moeten worden vastgelegd. Reguliere wetenschappelijke studies in huisartsenpraktijken duren vaak lang (maanden tot jaren). Bij deze flashmob moet het in 1 week gebeuren.

 • Is de Huisarts HART Week medisch-ethisch getoetst?

  Ja, het onderzoek is medisch-ethisch getoetst en toestemming werd verleend door METC-Z onder nummer 17-N-119. De huisarts moet mondeling toestemming vragen aan de patiënt (zie toelichting op het formulier) en bij toestemming het AKKOORD-vakje op het formulier aankruisen. Het onderzoek verandert niets aan het beleid van de verwijzend huisarts.  

 • Gaat het verzenden van het formulier via een beveiligde verbinding?

  Ja, patiënten online registreren gebeurt in een aparte beveiligde omgeving en deze gegevens worden beveiligd opgeslagen.

patiënt online registreren

In de beveiligde omgeving kunt u het onderzoeksformulier online invullen.

formulier downloaden

Vragen?

Stuur uw vraag per huisartshartweek at maastrichtuniversity dot nl
of bel 043 - 388 21 88
of bel 06 - 50 42 42 20 (WhatsApp mag ook)

patiënt online registreren
Hart achtergrond Huisartshartweek.nl