Info voor huisartsen

Een onderzoek van 1 week, voor huisartsen, door huisartsen

In de Huisarts HART Week onderzoeken we hoe huisartsen de kans op een acuut coronair syndroom - acuut hartinfarct of instabiele angina pectoris - het beste kunnen inschatten. Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek is vaak erg belastend en tijdrovend. We willen dat deze keer helemaal anders doen. Aan dit flashmob-onderzoek dat slechts 1 week duurt, kunnen álle huisartsen (in opleiding) in Nederland meedoen.

Wat wordt er van mij verwacht?

Als u de cardioloog belt om een patiënt in te sturen, denk dan meteen aan de Huisarts HART Week. Alle patiënten die u met spoed naar de cardioloog verwijst in verband met de verdenking op een acuut coronair syndroom kunt u registreren door middel van 9 eenvoudige consultvragen en een minimaal aantal algemene gegevens. Dit kan rechtstreeks via het online onderzoeksformulier op deze website of u kunt het formulier downloaden en printen. Het invullen duurt slechts 2 minuten en dan bent u klaar.

Let op: vraag voor het invullen toestemming aan de patiënt voor het registreren van de gegevens. Bovenaan het formulier vindt u daarvoor een aantal zinnen. Indien de patiënt toestemt, kruis dan akkoord aan in de toestemmingsverklaring. Indien u op papier invult: stuur het formulier snel op via fax of post.

Kan registreren ook tijdens een dienst op de huisartsenpost?

Jazeker, registreren van patiënten kan zowel overdag in de eigen praktijk als tijdens ANW-diensten op de huisartsenpost. Ook op de huisartsenpost zult u materialen aantreffen van de Huisarts HART Week.  

En de einddiagnose?

Na 1 maand ontvangt de eigen huisarts van de patiënt (dat kunt u natuurlijk zelf zijn) een brief voor het vastleggen van de definitieve diagnose. Hiervoor hoeft slechts  1 vraag te worden beantwoord waarbij uit een aantal antwoordopties kan worden gekozen.

Wat levert het op?

Hopelijk een betrouwbare klinische beslisregel die ons kan ondersteunen bij patiënten die we verdenken van een acuut coronair syndroom. Daarnaast veel plezier om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek in een unieke opzet: 1 week gegevens verzamelen samen met zoveel mogelijk huisartsen.

patiënt online registreren

In de beveiligde omgeving kunt u het onderzoeksformulier online invullen.

formulier downloaden

Vragen?

Stuur uw vraag per huisartshartweek at maastrichtuniversity dot nl
of bel 043 - 388 21 88
of bel 06 - 50 42 42 20 (WhatsApp mag ook)

patiënt online registreren
Hart achtergrond Huisartshartweek.nl