Resultaat

Ruim 250 registraties

Tijdens de Huisarts HART Week, die plaatsvond van 20 november tot en met 3 december 2017, werden ruim 250 patiënten geregistreerd uit alle provincies in Nederland. Daarmee is het eerste flashmob-onderzoek onder huisartsen geslaagd; met veel professionals hebben we in korte tijd een kleine dataset verzameld van ruim 250 patiënten. De meeste patiënten (70%) werden overdag geregistreerd. Huisartsen waren verantwoordelijk voor 80% van de registraties en huisartsen-in-opleiding voor de overige 20%.

Het doel van de  Huisarts HART Week is om de betrouwbaarheid van een bruikbare en eenvoudige klinische beslisregel voor de huisarts te onderzoeken bij patiënten met verdenking acuut coronair syndroom. Momenteel zijn wij bezig met het opvragen van de definitieve diagnoses, waarna we de resultaten gaan analyseren. Daarna zal blijken of we een goede klinische beslisregel kunnen presenteren voor de dagelijkse praktijk.

Medio 2018 volgen hier de eerste resultaten. 

 
patiënt online registreren

In de beveiligde omgeving kunt u het onderzoeksformulier online invullen.

formulier downloaden

Vragen?

Stuur uw vraag per huisartshartweek at maastrichtuniversity dot nl
of bel 043 - 388 21 88
of bel 06 - 50 42 42 20 (WhatsApp mag ook)

patiënt online registreren
Hart achtergrond Huisartshartweek.nl